Nowości działu technicznego

Wyjazdy działu technicznego

Od 1.7.2018 nieuprawnione wyjazdy pracowników działu technicznego będą podlegać opłacie. Nieuprawnione wyjazdy są często spowodowane źle podłączoną instalacją lub nieprawidłową konfiguracją. Jeśli jest to wada produkcyjna lub błąd oprogramowania, wyjazdy są nadal BEZPŁATNE, a także szkolenia techniczne w naszym pokoju szkoleniowym w Frydku-Mistku.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując nas na podpora@solidpower.cz

Cennik pomocy technicznej:

  • Uprawniony wyjazd.................. BEZPŁATNY
  • Szkolenie techniczne................. BEZPŁATNE

Nieuprawniony wyjazd:

  • cena za 1 km.................. 2 zł*
  • praca technika................ 135 zł*/ każda rozpoczęta godzina


*Poniższe ceny są bez VAT-u i mogą ulec zmianie.

  • aplikace PV masterr
  • PV master / aplikacja do obsługi inwertera GoodWe

Aplikacja PV Master oferuje możliwość nastawienia DoD (poziom wyładowania baterii), kiedy baterie mają się przestać rozładowywać w reżimu ONGRID a reszta pojemności baterii może być zachowana w przypadku wyłączenia prądu z sieci. System można używać z inteligentnymi bateriami (np. PylonTech) wraz z aktualną wersją aplikacji PV Master. Przykład: nastawienie DoD 40% - jeśli inwerter jest podłączony do sieci baterie się rozładują na max. 40%. Resztę pojemności 20-30% (w zależności od użytej baterii – US2000Plus max. 90% DoD, US2000B,Phantom-S max. 80% DoD) będzie zużyta w razie braku dostaw prądu. Takie nastawienie było nastawione z dwóch powodów:

  1. Przedłużamy żywotność baterii przy mniejszym rozładowaniu wzrasta ilość cyklów ładowania oraz żywotność baterii.
  2. Może dojść do sytuacji kiedy baterie były wyładowane na minimum, w nocy nastąpiła przerwa w dostawach prądu i inwerter wraz z backupem się wyłączył.

Do końca roku 2018 będzie uruchomiona aplikacja SEMS, która zastąpi aplikacje PV Master. W tej chwili nie znamy dokładny termin zakończenia wsparcia dla aplikacji PV master oraz przejścia na aplikację SEMS. Jak tylko aplikacja będzie gotowa do dyspozycji będziemy was informować.

  • Portal GoodWe - SEMS
  • Portal SEMS / Portal firmy GoodWe do monitorowania

Portal do monitorowania GoodWe-power.com został zmieniony ze względu na przepisy GDPR i doszło do stworzenia serwera z danymi w Europie. Dlatego zalecamy aby przy logowaniu wybierać "european server" ( serwer europejski). Przy przejściu z obecnego systemu monitorowania Goodwe (www.goodwe-power.com) na ulepszony a kompleksowy sytem monitorowania SEMS użyjcie te same dane do logowania jak dotychczas, wszystkie dane zostaną przeniesione.

Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.